Om Wikhus

 Nuvarande ägares farfar köpte Wikhus 1935. Då startade ett omfattande ombyggnad- och renoveringsobjekt. Hela nuvarande gårdsbilden är ett verk av Sven och Maggie Paulson. Omfattande grävarbeten och nedschaktning påbörjades då. Bl.a. är spegeldammen handvävd under andra världskriget. Nuvarande huvudbyggnad är byggd någon gång mellan 1810 och 1820 av general Ridderstolpe. Det finns bevarade brev på granngården Fiholm där generalen beklagade sig för en av sina vänner ”Jag vet inte var jag ska bo.
 På Tidö Slott bor min hustru, på Fiholm bor arrendatorn och på Wikhus finns inget hus.” Därför skickade generalen sin kalfaktor för att hämta ritningar på Fiholm. Arrendatorn var inte hemma så därför ritade han av Fiholm på ett så kallat gråpapper. Sedan byggde man Wikhus efter ritningen på gråpappret. Enligt sägnen hade generalens släkting, den ökände festfixaren vid Gustaf den III:s hov spelat bort den gamla huvudbyggnaden på Gin rummy.